Category Archives: Chưa được phân loại

Tìm hiểu về nguyên tắc hoạt động máy bơm nước

Máy bơm là một thiết bị dùng để chuyển chất lỏng hoặc khí từ nơi áp suất thấp hơn tới nơi áp suất cao hơn. Bơm khí thông thường được gọi là máy nén khí, ngoại trừ các thiết bị áp suất thấp, như trong thông gió và điều hòa không khí,thiết bị được gọi là […]

Xem tuổi và hướng nhà người sinh năm 1968 mậu thân

Làm nhà là một trong những việc quan trọng đời người, trước tiền sẽ tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở bao gồm xem hướng, và xem tuổi. Cùng tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở cho người sinh năm 1968 mậu thân. Xem tuổi và hướng nhà người sinh năm 1968 mậu thân. 1. […]

Xem tuổi và hướng nhà người sinh năm 1967 đinh mùi

Làm nhà là một trong những việc quan trọng đời người, trước tiền sẽ tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở bao gồm xem hướng, và xem tuổi. Cùng tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở cho người sinh năm 1967 đinh mùi 1. Chọn hướng nhà hợp tuổi 1967 đinh mùi Hướng nhà hợp […]

Xem tuổi và hướng nhà người sinh năm 1966 bính ngọ

Làm nhà là một trong những việc quan trọng đời người, trước tiền sẽ tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở bao gồm xem hướng, và xem tuổi. Cùng tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở cho người sinh năm   1. Chọn hướng nhà hợp tuổi 1966 bính ngọ Trong phong thủy của người […]

Xem tuổi và hướng nhà người sinh năm 1965 ất tỵ

Làm nhà là một trong những việc quan trọng đời người, trước tiền sẽ tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở bao gồm xem hướng, và xem tuổi. Cùng tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở cho người sinh năm 1. Chọn hướng nhà hợp tuổi 1965 ất tỵ Hướng nhà hợp tuổi Ất Tỵ : Nam […]

Xem tuổi và hướng nhà người sinh năm 1964 Giáp Thìn

Làm nhà là một trong những việc quan trọng đời người, trước tiền sẽ tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở bao gồm xem hướng, và xem tuổi. Cùng tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở cho người sinh năm 1. Chọn hướng nhà hợp tuổi 1964 Giáp Thìn Hiện nay phong thủy luôn là […]

Xem tuổi và hướng nhà người sinh năm 1963 Quý Mão

Làm nhà là một trong những việc quan trọng đời người, trước tiền sẽ tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở bao gồm xem hướng, và xem tuổi. Cùng tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở cho người sinh năm 1. Chọn hướng nhà hợp tuổi 1963 Quý Mão Từ ngàn xưa đến nay phong […]

Xem tuổi và hướng nhà người sinh năm 1962 nhâm dần

Làm nhà là một trong những việc quan trọng đời người, trước tiền sẽ tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở bao gồm xem hướng, và xem tuổi. Cùng tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở cho người sinh năm 1962 nhâm dần. 1. Chọn hướng nhà hợp tuổi 1962 nhâm dần Hướng nhà hợp […]

Xem tuổi và hướng nhà người sinh năm 1961 tân sửu

Làm nhà là một trong những việc quan trọng đời người, trước tiền sẽ tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở bao gồm xem hướng, và xem tuổi. Cùng tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở cho người sinh năm 1961 tân sửu. 1. Xem hướng nhà hợp tuổi 1961 tân sửu Hướng nhà hợp […]

Xem tuổi và hướng nhà người sinh năm 1960 Canh Tý

Làm nhà là một trong những việc quan trọng đời người, trước tiền sẽ tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở bao gồm xem hướng, và xem tuổi. Cùng tìm hiểu về phong thuỷ nhà ở cho người sinh năm 1960 canh tý Canh Tý (chữ Hán: 庚子) là kết hợp thứ 37 trong hệ thống […]